Powiat Poznański i Gmina Swarzędz...

Wybrane informacje związane z moją działalnością samorządową i wolontariacką, w szczególności dotyczące gminy Swarzędz.

Wybory 16 listopada 2014

2014 listopad

Drodzy Mieszkańcy gminy Swarzędz!

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, którzy mi zaufali i poparli moją kandydaturę w wyborach samorządowych!
590 ważnych głosów, nie umożliwiło mi wprawdzie kontynuowania pracy w Radzie Powiatu, ale pokazało, że moje działania prospołeczne są pozytywnie odbierane.

Mogę Państwa zapewnić, że brak mandatu nie zmieni mojego podejścia do spraw lokalnych i wykorzystując dotychczasowe doświadczenie zawodowe, wolontariackie i samorządowe będę się dalej zaangażować w tematy ważne dla mieszkańców gminy Swarzędz.
Dlatego proszę o zglaszanie tematów, które są Waszą bolączką, bo strona ta ma być jak dotychczas formą łączności z mieszkańcami. Można to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt, korzystając z Facebooka lub pisząc na adres mailowy: Agnieszka.Dolata@tlen.pl

Strona będzie w miarę możliwości czasowych aktualizowana i udoskonalana ;) Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące moich działań społecznych.

GRATULUJĘ nowo wybranym radnym wszystkich szczebli samorządu i życzę im owocnej współpracy ponad podzialami dla dobra mieszkańców Naszego Regionu!

Agnieszka Dolata
Radna Powiatu Poznańskiego IV kadencji (2010-2014)
Przedstawiciel Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów
www.AgnieszkaDolata.pl
Agnieszka.Dolata@tlen.pl

Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014

2014 październik

Podczas XLV Sesji Rady Powiatu w Poznaniu, której tematem przewodnim była oświata, została przedstawiona przez wicestarostę Tomasza Łubińskiego prezentacja o stanie realizacji zadań w roku szkolnym 2013/2014. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagród Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.
Więcej informacji z tego wydarzenia na stronie Powiatu Poznańskiego

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją , która porusza następujące zagadnienia:

 • prezentacja szkół i placówek oświatowych, powiatowych oraz niepublicznych
 • inwestycje i remonty
 • egzaminy maturalne i zawodowe
 • alaliza naboru do szół
 • oddziały, zmianowość
 • nauczyciele i uczniowie
 • działania Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznych (PPP)
 • sukcesy szkół

Szczegóły w prezentacji na stronie Powiatu Poznańskiego

Podsumowanie kadencji 2010-2014 w Powiecie Poznańskim

2014 wrzesień

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją podsumowującą obecną kadencję Rady Powiatu Poznańskiego, a w niej:

 • wykonanie budżetu,
 • remonty i przebudowy dróg powiatowych,
 • budowa obiektów sportowych,
 • modernizacja szkół i pozostałych obiektów,
 • projekty nieinwestycyjne,
 • udogodnienia dla klientów powiatu poznańskiego,
 • dodatkowe zadana nałożone przez ustawodawcę
 • oraz podsumowanie powiatu w liczbach.

Szczegóły w prezentacji na stronie Powiatu Poznańskiego

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2014 październik 14

KSKL Konsultacje społeczne: Przyszlosć boisk sportowych Orlik

2014 wrzesień

Przeprowadzam w ramach projektu KSKL lokalne konsultacje społeczne dotyczące obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012".
Jeżeli znacie Państwo osoby, które wg Państwa powinny podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie proszę o informację na moją skrzynkę Agnieszka.Dolata@tlen.pl (z podaniem Imienia i Nazwiska, pełnionej funkcji i adresu mailowego), a osoba ta otrzyma link do internetowej wersji ankiety i będzie poproszona o jej wypełnienie.
Ankiete można wypełnić również w wersji papierowej (Treść ankiety - projekt KSKL) i przesłać do 30 września jej skan na moją skrzynkę Agnieszka.Dolata@tlen.pl

W gminie Swarzędz boiska takie znajdują się w Bogucinie, Paczkowie i Swarzędzu (przy Szkole Podstawowej nr 5). W ramach projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" prowadzenie zajęć na tych boiskach przez animatorów jest w równych częściach sfinansowane ze środków gminnych i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PODSTAWOWE ZADANIA ANIMATORA:
1) Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
2) współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
3) współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
4) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
5) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej;

Animatorzy boisk w Gminie Swarzędz w 2014r.
Więcej informacji na temat funkcjonowania orlików...

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie. W razie dodatkowych pytań prosze o bezpośredni kontakt :-)

Agnieszka Dolata
Radna Powiatu Poznańskiego
Przedstawiciel Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów
www.AgnieszkaDolata.pl
Agnieszka.Dolata@tlen.pl

2014 KSKL - Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów

2014 lipiec

Aby zmieniać świat trzeba wiedzieć jak!

Szkoła Liderów zaprosiła mnie jako osobę mającą szerokie zainteresowania i ogromne zaangażowanie w sprawy społeczne do współtworzenia Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Jest to innowacyjna formuła debaty publicznej skierowana poprzez 50 liderów środowisk lokalnych do interesariuszy i odbiorców polityk publicznych – czyli do wszystkich mieszkańców naszego kraju. W ramach tego programu będę, wraz z absolwentami Szkoły Liderów z całego kraju, dzielić się swoim doświadczeniem, opiniować i konsultować z mieszkańcami ważne dla kształtowania polskiej polityki i gospodarki zagadnienia na szczeblu krajowym i lokalnym. Zależy nam na tym, aby głos lokalnych odbiorców regulacji publicznych był rzetelnie przedstawiany osobom, które stanowią prawo w naszym kraju.

Więcej na stronie Szkoły Liderów - projekt KSKL

Kronika Powiatu 2014

TARGI EDUKACYJNE

2014 luty

Od 28 lutego do 2 marca 2014r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się Targi Edukacyjne.Uczniowie i Rodzice zdobędą tam rzetelne informacje i opinie o szkołach ponadgimnazjalnych oraz uczelniach wyższych z "pierwszej ręki"! Wśród wystawców jak co roku znajdą się też szkoły językowe, sportowe, poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz instytucje oświatowe.

Dla gimnazjalistów:
Nauczyciele i uczniowie szkół średnich będą pomagali gimnazjalistom, którzy muszą zdecydować w najbliższym czasie o wyborze dalszej drogi: liceum, technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie szkół kształcących w zawodach będą zachęcać do wyboru zawodu prezentując swoje umiejętności kulinarne, fryzjerskie, kosmetyczne, mechatroniczne.... Dodatkowo placówki będą chwaliły się nowoczesnym wyposażeniem, wymianami zagranicznymi, bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych czy bazą sportową.

Dla tegorocznych maturzystów:
W pawilonie poświęconym prezentacji szkół wyższych swoją ofertę przedstawi wiele uczelni z Polski i z zagranicy. Znajdziecie tu Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania o wymagania rekrutacyjne, kierunki, opłaty, certyfikaty językowe odpowiedź bezpośrednio od przedstawicieli uniwersytetów i szkół.

W tym roku po raz pierwszy w Targach wezmą także udział brytyjskie szkoły językowe, podstawowe i średnie szkoły z internatem oraz szkoły oferujące kursy zawodowe.

Agnieszka Dolata

Życzenia Świąteczne

2013 grudzień

Zasady odbioru odpadów od 1 lipca 2013 !!!

2013 lipiec 1

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że od 1 lipca 2013 r. z terenu miasta Poznania oraz gmin: Swarzędz, Kostrzyn Wlkp. i Kleszczewo: odpady komunalne zbierane selektywnie, odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą odbierane wyłącznie przez następujące firmy:
Remondis Sanitech, PUK Hemar, Eko-Tom Turguła, Grupa Astra Plus, ZUK San-Eko Krzysztof Skoczylas, PUKT Vikom, PUK Artur Zys, Sita Zachód, Alkom, PKT Ordo Marek Friebe, Rajtrans, Skip Wojciech Żwawiak
UWAGA:
Klienci obsługiwani dotychczas przez w/w firmy, będą nadal przez nie obsługiwani, bez względu na położenie nieruchomości w sektorze.

2013-06-20 Oficjalny komunikat na stronie związku GOAP
2013-07-01 Informacja na stronie Swarzędz.pl

Powiatowy Szpital w Puszczykowie coraz nowocześniejszy

2013 czerwiec

Rewolucyjne zmiany.

Dla Szpitala w Puszczykowie rok 2012 był rokiem ogromnych zmian - stał pod znakiem termomodernizacji kilku budynków oraz całkowitej modernizacji parteru. Nowoczesnemu przeobrażeniu uległy szlaki komunikacyjne, a Biuro Przyjęć Planowych zyskało nową siedzibę – tuż przy wejściu głównym. W tym roku tak pracownicy jak i pacjenci nadal spotykją w szpitalu ekipy budowlano – remontowe. W pierwszej połowie 2013 roku udało się przenieść do nowych pomieszczeń Oddział Ginekologiczny Jednego Dnia. Trwają też prace wykończeniowe przy nowym budynku przygotowywanym na potrzeby 40-łóżkowego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Parterowy budynek z patio został zaprojektowany w taki sposób, aby z każdej sali chory mógł wygodnie wyjechać na świeże powietrze. A to jeszcze nie koniec zmian.
"Nasze plany na najbliższe miesiące zawierają także ukończenie remontu pomieszczeń, w których pracować będzie rezonans magnetyczny. W tym roku rozpoczniemy tez modernizację apteki. Chcemy ponadto stworzyć Pracownie Cytostatyków " - wymienia Ewa Wieja, Prezes Szpitala.
W dalszej perspektywie Szpital będzie zabiegał o środki na nowy Blok Operacyjny. Dla potrzeb siedemnastu oddziałów konieczny jest obiekt mieszczący 6 sal operacyjnych.

O szpitalu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od 20 lutego 2004 r. Spółka jest w 100% własnością Powiatu Poznańskiego.
W Szpitalu działa 17 oddziałów o różnym profilu, w tym: 7 oddziałów o charakterze zabiegowym i 4 oddziały o charakterze zachowawczym. W roku 2012 przyjęto 13 236 pacjentów, w tym ponad 4 000 stanowiły przyjęcia w trybie nagłym. Wykonano 6 700 zabiegów operacyjnych.

Lista oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek (łącznie szpital posiada 380 łóżek)

 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Angiologii - 36 łóżek
 • Oddział Ginekologii Jednego Dnia - 6 łóżek
 • Oddział Otorynolaryngologii - 22 łóżka
 • Oddział Neurologii - 28 łóżek
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 8 łóżek
 • Oddział Okulistyki - 31 łóżek
 • Oddział Opieki Paliatywno - Hospicyjnej - 40 łóżek
 • Oddział Opiekuńczo – Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjny - 8 łóżek
 • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej - 40 łóżek
 • Oddział Urologiczny - 37 łóżek
 • Oddział Chorób Wewnętrznych: z Pododdziałem Kardiologicznym, z Pododdziałem Wszczepiania Rozruszników Serca i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - 50 łóżek
 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) - 9 łóżek
 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - 30 łóżek
 • Oddział Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) - 6 łóżek
 • Oddział Neurochirurgii - 19 łóżek
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - 10 łóżek
 • Oddział Rehabilitacji Dziennej - 0 łóżek

zródło: Szpital w Puszczykowie

Więcej na stronie spitala
2013-06-16 Głos Wielkopolski - Puszczykowo: Szpital z nowym oddziałem paliatywnym [ZDJĘCIA]
2011-04-21 Nowoczesny system naprowadzania śmigłowców na lądowisku SOR w Puszczykowie

OWIŃSKA - XI Wielkopolski Rajd Integracyjny SPRAWNI INACZEJ – Bez Barier i Granic

2013 czerwiec

15 czerwca 2013 roku odbędzie się rajd integracyjny. Zgłoszenia mailowe należy wysyłać na adres eugeniuszjacek.1@wp.pl do 12 czerwca 2013 do g. 20:00
Do wyboru różne trasy: 1 autokarowo-piesza przystosowana dla wózkowiczów, 3 piesze, 4 rowerowe i 1 kajakowa
Więcej informacji w załączniku

Regulamin rajdu

XV Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Skórzewie

2013 czerwiec

8 czerwca 2013 roku odbył się jubileuszowy festiwal osób niepełnosprawnych, w którym wzieło udział kilkanaście zespołów z całej Polski. Wspaniałe przedstawienia muzyczno-teatralne zaprezentowane przez uczestników były efektami bardzo zaangażownej pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w całym kraju. GRATULACJE należą się WSZYSTKIM!!!
Informacja na stronie www.dopiewo.pl
Informacja na stronie www.lepszypoznan.pl

XVI Wielkopolski Rajd - Poznajemy Parki Krajobrazowe: LEDNICKI PARK KRAJOBRAZOWY

2013 kwiecień

21 kwietnia 2013 roku odbędzie się rajd turystyczny. Zgłoszenia mailowe należy wysyłać na adres eugeniuszjacek.1@wp.pl do 17 kwietnia 2013.
Więcej informacji w załączniku

Regulamin rajdu

Spotkanie z europosłanką Sidonią Jędrzejewską w Swarzędzu

2013 kwiecień

19 kwietnia 2013 roku o godzinie 16.00 w Eurohotelu w Swarzędzu, odbędzie się spotkanie członków swarzędzkiego koła PO i sympatyków PO z posłanką do Parlamentu Europejskiego, panią Sidonią Jędrzejewską. Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji.

Rajd samochodowy po Powiecie Poznańskim

2013 marzec

14 kwietnia 2013 roku odbędzie się rajd samochodowy po Powiecie Poznańskim, udział w rajdzie jest bezpłatny. Zgłoszenia mailowe należy wysyłać na adres eugeniuszjacek.1@wp.pl do 7 kwietnia 2013.
Więcej informacji w załączniku

Ogłoszenie o rajdzie

Wielkanoc

2013 marzec

2013

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadzieji. Życzę Państwu, aby był to czas spędzony w gronie najbliższych, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Niech Moc Zmartwychwstałego napełni Wszystkich siłą, wiarą w drugiego człowieka i radością na każdy kolejny dzień !!!

Agnieszka Dolata

Życzenia świąteczne

2012 grudzień

2012

Dzień Edukacji Narodowej

2012 październik 14

Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha - Ernest Renan

2012 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim Nauczycielom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz pokładów cierpliwości, a przede wszystkim ogromnej satysfakcji z odkrywania przed dziećmi i młodzieżą tajemnic otaczającego świata.

Agnieszka Dolata
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty
w Radzie Powiatu Poznańskiego

Opłaty adiacenckie w gminie Swarzędz
- zmiana z 50% na 1%

2012 czerwiec

Uchwała zmieniająca stawkę opłaty adiacenckiej w gminie Swarzędz z 50% na 1% została zakwestionowana przez wojewodę w części dotyczącej wstecznego działania i została ogloszona w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego:

13-06-2012 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Wielkopolskiego: Uchwała zmieniająca stawkę opłaty adiacenckiej

13-06-2012 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Wielkopolskiego: Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.168.2012.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2012r

Historia tej opłaty w naszej gminie jest dosc burzliwa. Pierwsza uchwała dotycząca opłat adiacenckich była podjęta w 2003 roku, została ona zmieniona w roku 2008 (stawka 50%). Pierwszy raz opłaty te gmina postanowiła egzekwować od mieszkańców w styczniu tego roku, co wywolało bardzo duży protest mieszkańców. W lutym 2012 Radni z klubu PO w Radzie Miejskiej zgłosili projekt uchwały, który zakładał obniżenie stawki z obowiązującej 50% do 15%. Odpowiedzią urzędu było przedstawienie pod obrady Rady Miejskiej nowej uchwały zmieniającej ze stawką 1%, ktora jako korzystniejsza dla mieszkańców została zatwierdzona przez radnych 15 maja 2012.

22-05-2012 Głos Wielkopolski: Za remont ulicy już nie zapłacą
19-05-2012 Głos Wielkopolski: Swarzędz: Koniec opłat za budowę kanalizacji czy oświetlenia. "To był haracz"
17-05-2012 Swarzedz.pl: 1 PROC. ZAMIAST 50 PROC. OPŁATY ADIACENCKIE RADYKALNIE OBNIŻONE
15-05-2012 BIP Swarzędz: UCHWAŁA NR XXV/223/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
14-05-2012 Koło PO w Swarzędzu: Zebranie koła - temat opłat adiacenckich
06-03-2012 Tygodnik Swarzedzki: Puszcza adiacencka?
27-02-2012 Koło PO w Swarzędzu: Zebranie koła - temat opłat adiacenckich
10-02-2011 24Swarzedz.pl: OPŁATY ADIACENCKIE (komentarze) - porada prawna
08-02-2011 24Swarzedz.pl: OPŁATY ADIACENCKIE: UL. TORTUNIA W SWARZĘDZU (WIĘCEJ...)
07-02-2012 Swarzedz.pl: OPŁATY ADIACENCKIE
25-01-2012 Głos Wielkopolski: Swarzędz: Dostali nową drogę, teraz muszą płacić
07-04-2011 BIP Swarzędz: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Swarzędz: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
09-12-2008 BIP Swarzędz: Uchwała Nr XXXIII/197/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu
Definicja opłaty adiacenckiej

Wesołego Alleluja!

2012 kwiecień

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadzieji. Życzę Państwu, aby był to czas spędzony w gronie najbliższych, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Niech Moc Zmartwychwstałego napełni Wszystkich siłą, wiarą w drugiego człowieka i radością na każdy kolejny dzień !!!

Agnieszka Dolata

Oświata w gminie Swarzędz
- Projekt zmieniający rejonizację został odrzucony przez radnych

2012 marzec

Rodzice uczniów SP5 pragnących kontynuować naukę w najlepszym w gminie publicznym gimnazjum, mogą odetchnąć z ulgą. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie nie zostanie zlikwidowane, a nabór do szkoły na kolejne lata zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie.
Informacja o naborze na rok szkolny 2012/2013 do Gimnazjum w Zalasewie
Informacja o rejonie Gimnazjum w Zalasewie obowiązującym od 2005 roku

We wtorek, 27 marca 2012r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały zmieniającej rejonizację swarzędzkich szkół (zgodnie z wcześniej proponowanym przez urząd wariantem nr 2) został odrzucony przez radnych. Oficjalny wynik głosowania: żaden radny nie głosował za przyjęciem uchwały, 13 osób głosowało przeciwko, a 6 wstrzymało się.

Chciałabym z tej okazji gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w obronę Gimnazjum w Zalasewie!!! W szczególności podziękowania należą się:

 • Radnemu Zbigniewowi Adamczakowi, za olbrzymią determinację w działaniu na rzecz utrzymania jak najwyższego poziomu swarzędzkiej oświaty i pragnienie rozwiązania problemu przeludnienia bez niszczenia dorobku którejkolwiek z istniejących w gminie placówek.
 • Członkom komisji ds. Oświaty za rzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych i wypracowanie racjonalnego stanowiska, zmierzającego do społecznie akceptowanego rozwiązania problemu przeludnienia szkół podstawowych.
 • Wszystkim Radnym Rady Miejskiej Swarzędza, którzy odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie odrzucili projekt kontrowersyjnej uchwały, która wzbudziła w mieszkańcach wiele niepotrzebnych emocji.
 • Wszystkim Rodzicom i Nauczycielom, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie konsultacji społecznych wyrażając swoje opinie.

Wierzę w to, że kierunek tymczasowych rozwiązań wypracowany na drodze kompromisu przez komisję ds. Oświaty będzie korzystny dla wszystkich dzieci. Pamietajmy jednak, że problemy same się nie rozwiążą i dalsze współdziałanie wszystkich zainteresowanych losem naszych dzieci środowisk jest warunkiem niezbędnym poprawy trudnej sytuacji uczniów do czasu wybudowania nowej szkoły podstawowej w południowej części gminy!!!

Poniżej umieszczam kolejne linki dotyczące tego tematu:

30-03-2012 Telewizja Swarzędz: Przegląd tygodnia - m.in. podsumowanie tematu swarzędzkiej oświaty
29-03-2012 Tygodnik Swarzędzki: Szkoły w starych obwodach, ale z rejonizacją?
27-03-2012 Głos Wielkopolski: Wygrana walka o gimnazjum w Zalasewie
27-03-2012 Głos Wielkopolski: Wygrana walka o gimnazjum w Zalasewie
27-03-2012 Telewizja Swarzędz: Fragment Sesji Rady Miejskiej dotyczący swarzędzkiej oświaty (pkt 12 obrad)

z poważaniem
Agnieszka Dolata

Sesja Rady Miejskiej

27 marca 2012 o godz. 10:00

Przyszłość Oświaty w gminie Swarzędz

We wtorek 27. marca 2012r. o godz 10:00 Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej (wejście od ul. Jesionowej) odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej, na której poddana zostanie pod głosowanie uchwała zmieniająca rejonizację szkół (zgodnie z wariantem nr 2 proponowanym przez Burmistrza), pomimo negatywnej opinii specjalnej komisji ds. oświaty, powołanej z inicjatywy Burmistrza MiG Swarzędz, której zadaniem było zaopiniowanie nowych planów oświatowych gminy. Wniesiona przez Burmistrza propozycja uchwały ma zmienić rejonizację szkół i zablokować możliwość nauki w najlepszym w gminie gimnazjum (w Zalasewie) wszystkim dzieciom ze Swarzędza, zamiast jak najszybszej budowy tak potrzebnej nowej szkoły podstawowej w szybko rozwijającej się poludniowej cześci gminy Swarzedz!!!

Dokumenty dotyczące najbliższej sesji Rady Miejskiej:

Opinia Komisji ds. Oświaty podpisana przez Radnych uczestniczących w pracach tej komisji

Komisja, w związku z wynikami przeprowadzonych konsultacji, opowiada się przeciw przedstawionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wariantom rozwiązania problemów organizacyjnych oświaty na terenie gminy Swarzędz. Szczegóły w dokumencie.

Treść uchwały zgłoszonej przez Burmistrza wraz z załącznikami

załącznik nr 7 obrazuje proponowaną rejonizację szkół podstawowych w gminie Swarzędz
załącznik nr 10 ogranicza zakres rejonizacji Gimnazjum w Zalasewie do 4 wsi,
załącznik nr 12 obrazuje proponowaną rejonizację gimnazjów w gminie Swarzędz

Porządek obrad sesji Rady Mmiejskiej na dzień 27-03-2012
Uwaga! Porządek obrad na wniosek Burmistrza może być zmieniony.

Poniżej umieszczam kolejne linki dotyczące tego tematu:

Strona Rady Rodziców przy Gimnazjum w Zalasewie

12-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu cz.1
12-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu cz.2
12-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu cz.3
02-03-2012 24Swarzedz.pl: SZKOŁY W SWARZĘDZU - PROTEST RODZICÓW!
01-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum w Zalasewie cz.1
01-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum w Zalasewie cz.2
01-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum w Zalasewie cz.3
01-03-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gimnazjum w Zalasewie cz.4
29-02-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w SP5 cz.1
29-02-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w SP5 cz.2
29-02-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w SP5 cz.3
29-02-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja ze spotkania konsultacyjnego w SP5 cz.4

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Przyszłość Oświaty w gminie Swarzędz

29 lutego 2012 o godz. 18:00 w SP5 w Swarzędzu

1 marca 2012 o godz. 18:00 w Gimnazjum w Zalasewie

W środę 29. lutego 2012r. o godz. 18:00 w SP5 w Swarzędzu oraz w czwartek 1. marca w Gimnazjum w Zalasewie o godz. 18:00 odbędą się spotkania rodziców uczniów ze specjalną komisją ds. oświaty, powołaną z inicjatywy Burmistrza MiG Swarzędz, której zadaniem jest zaopiniowanie nowych planów oświatowych gminy. Plany te zakładają m.in. zmianę rejonizacji szkół i zablokowanie możliwości nauki w najlepszym w gminie gimnazjum (w Zalasewie) wszystkim dzieciom ze Swarzędza zamiast budowy tak potrzebnej nowej szkoły podstawowej w szybko rozwijającej się poludniowej cześci gminy Swarzedz!!!

Tematem spotkań będzie sprawa przyszłości oświaty w gminie Swarzędz. Jest to element konsultacji społecznych, które powinny zostać przeprowadzone już dawno temu. Na spotkaniach tych tym będzie można wyrazić swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące planowanych zmian w funkcjonowaniu oświaty w naszej gminie.

Zachęcam Państwa serdecznie do udziału w tych spotkaniach.
Nie bądźmy obojętni! Przychodząc możemy mieć wpływ na przyszłosć naszych dzieci!!!

Poniżej umieszczam linki dotyczące tego tematu:

Strona Rady Rodziców przy Gimnazjum w Zalasewie

27-02-2012: Ulotka informacyjna (o spotkaniach konsultacyjnych)
27-02-2012: Plakat informacyjny (o spotkaniach konsultacyjnych)
27-02-2012: Relacja z Zebarnia Koła PO w Swarzędzu i Stanowisko ws. rejonizacji swarzędzkich szkół
27-02-2012: Oficjalne Stanowisko Koła PO ws. rejonizacji szkół w Swarzędzu
26-02-2012: Wypowiedzi rodziców dotyczące reorganizacji oświaty
10-02-2012: Gimnazjum w Zalasewie niedostępne dla dzieci mieszkańców osiedli w Swarzędzu od 2012
13-02-2012 Tygodnik Swarzędzki: Gmina z nowymi rejonami szkół
30-01-2012 Tygodnik Swarzędzki: Gimnazjalna rewolta
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.2
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.3
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.4
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.5
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.6
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.7
17-01-2012 Telewizja Swarzędz: Relacja z debaty cz.8
16-01-2012 Tygodnik Swarzędzki: Południe wreszcie ze szkołą?
05-01-2012 Tygodnik Swarzędzki: Będą dyskutować o zmianach w swarzędzkiej oświacie
25-11-2011 Rada Rodziców SP5: Apel Rady Rodziców SP5 do Władz MIG Swarzędz
22-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Reorganizacja szkół nie w tym roku
21-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Likwidacja nie, ewentualnie przenosiny
21-11-2011 Głos Wielkopolski: Swarzędz - Gimnazjum w Zalasewie nie zamkną
21-11-2011 NaszeMiasto.pl: Swarzędz - Gimnazjum w Zalasewie zostanie (protest)
19-11-2011 Głos Wielkopolski: Szkoła w Zalasewie do likwidacji? Niepokój mieszkańców
18-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Oświatowy zawrót głowy
17-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Gmina uklada oświatowe puzzle
17-11-2011 24Swarzedzki.pl: GIMNAZJUM W ZALASEWIE - LIKWIDACJA? (WIĘCEJ...)
16-11-2011 Głos Wielkopolski: Próba likwidacji najlepszego gimnazjum w gminie Swarzędz!
07-11-2011 Tygodnik Swarzędzki: Gmina wywłaszczy właścicieli?
GIMKO: Garść informacji o szkole
GIMKO: Historia Gimnazjum w pigułce
Tygodnik Swarzędzki - FORUM: Likwidacja Gimnazjum w Zalasewie
Tygodnik Swarzędzki - FORUM od 2008: Chcą połączyć gimnazja?!

z poważaniem
Agnieszka Dolata
Przewodnicząca RR SP5 w Swarzędzu
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty w Powiecie Poznańskim

* * *

2011-06-15 Drugi zjazd samorządowców aglomeracji Poznańskiej

Notatka na stronie www.jan-grabkowski.pl
Notatka na stronie www.aglomeracja.poznan.pl
Notatka na stronie www.srem.pl
Notatka na stronie www.rokietnica.pl

2011-05-05 IX Gminny Konkurs Piosenki klas I-III w SP nr 5 w Swarzędzu

Notatka na stronie SP nr 5 w Swarzędzu
Notatka na stronie Miasta i Gminy Swarzędz

2011-03-21 Zebranie koła PO w Swarzędzu - wybory

Na kolejnym zebraniu koła PO odbyły się wybory nowego przewodniczącego koła, jego zastępców oraz członków zarządu. Na Spotkanie był zaproszony przewodniczący koła PO w Powiecie - Jan Grabkowski. Podczas zgodnej ze statutem procedury został wyłoniony nowy skład zarządu naszego koła:

 • Barbara Czachura (przewodnicząca)
 • Barbara Antoniewicz (wiceprzewodnicząca)
 • Piotr Choryński (wiceprzewodniczący)
 • Bartosz Stawicki (wiceprzewodniczący)
 • Wojciech Andrzejewski (skarbnik)
 • Adam Choryński (sekretarz)
 • Agnieszka Dolata (członek zarządu)
 • Rafał Hermański (członek zarządu)
 • Wojciech Hoffmann (członek zarządu)
 • Piotr Jaworski (członek zarządu)
 • Waldemar Jęczmionka (członek zarządu)
 • Marek Lisiński (członek zarządu)

Strona Koła PO w Swarzędzu - zarząd

2011-03-16 Sukces uczniów ze Swarzędza w konkursie Nasza Europa

Notatka na stronie Powiatu Poznańskiego
Notatka na stronie ZS w Rokietnicy
Notatka w Informatorze Swarzędzkim na stronie 9-tej

2011-01-05 Uroczyste spotkanie noworoczne w Gminie Swarzędz

W Swarzędzkim Eurohotelu odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne podsumowujące działania samorządu w minionym roku oraz przedstawiające plany i zamierzenia na najbliższe lata.

Gośćmi Pani burmistrz Anny Tomickiej oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Szkudlarka byli przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk gospodarczych, oświatowych, kulturalnych, reprezentanci instytucji i urzędów współpracujących z samorządem Swarzędza. Przybyli m.in. senator Jadwiga Rotnicka, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, starosta poznański Jan Grabkowski, wicestarosta Tomasz Łubiński, radni Rady Powiatu i radni Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Spotkanie było okazją do integracji swarzędzkich środowisk.

2010-12 Życzenia

2010-12-21 Trzecia sesja Rady Powiatu w Poznaniu IV kadencji

Na sesji przegłosowane zostały m.in. uchwały:

 • Wieloletnia prognoza Finansowa powiatu Poznanskiego na lata 2011-2014 wraz z autopoprawką
 • Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 2011 wraz z autopoprawką

Nowa inwestycja w gminie Swarzędz!
Zmiany w budżecie głównie dotyczą realizacji programu: Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt ten własnie uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6,7 mln zł. Powiat Poznański dofinansuje wydatki w kwocie 3 mln zł, reszta w kwocie 3,3 mln zł będzie pochodzić z budżetu Gminy Swarzędz. Środki na ten cel zostały już zabezpieczone w budżetach Powiatu i Gminy na rok 2011 zatem inwestycja powinna się rozpoczać w przyszlym roku.

2010-12 Spotkania Opłatkowe w Ratuszu Swarzędzkim, SP5, SCSiR....

2010-12-11 Bal Mikołajowy w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski (SPDST)

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Magazyn Swarzedzki - Grudzień 2010

fot. Aniela Skorupińska

Jako Radna Powiatu zostałam zaproszona na Bal Mikołajowy z okazji 20 - lecia istnienia Stowarzyszenia. Były wspaniałe występy podopiecznych, torty urodzinowe, fajerwerki, paczki świąteczne, piękne pamiątkowe kalendarze, a przede wszystkim radosna zabawa. Imprezę uświetniła swoimi utworami piosenkarka Halina Benedyk. Bardzo się cieszę, że na spotkanie postanowiłam przyjsć w stroju Mikołaja (jako wieloletni praktyk w tej dziedzinie ;) ponieważ w ten szczególny sposób doświadczyłam wspaniałej serdeczności i ciepła, które mają w sobie podopieczni Stowarzyszenia. To był niezapomniany wieczór...

Więcej na stronie Stowarzyszenia

2010-12-08 Druga sesja Rady Powiatu w Poznaniu IV kadencji

Na sesji powołane zostały Komisje oraz ustalone ich składy. Bezpośrednio będę uczestniczyła w pracach następujących Komisji:

 • Komisji Ośwaty i Wychowania gdzie zostałam wybrana wice przewodniczącą
 • Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu

Inresuje mnie wiele kwestii i będę analizować działnia pozostałych komisji, ponieważ jako członek komisji Finansów będę miała okazję szczegółowo się z nimi zapoznać.

2010-11-30 Pierwsza sesja Rady Powiatu w Poznaniu IV kadencji

Zgodnie z ordynacją wyborczą w ciągu 7 dni od ogloszenia wyników wyborów musi sie odbyć pierwsza sesja, na której zaprzysięga się nowo wybranych radnych. W skład nowopowołanej Rady Powiatu składającej się z 29 osób weszli przedstawiciele rożnych Komitetów Wyborczych:

 • KW PO (17 mandatów)

  Platforma Obywatelska zdecydowanie wygrała wybory samorządowe w powiecie poznańskim. Po podliczeniu głosów przez wszystkie komisje wyborcze okazało się, że kandydaci PO uzyskali łącznie poparcie 48 548 wyborców. Platforma poprawiła swój wynik w stosunku do poprzednch wyborów samorządowych, w których zdobyła 14 mandatów.

  • Andrusiak Zbigniew (gm. Mosina)
  • Antoniewicz Barbara (gm. Swarzędz)
  • Bocian Paweł (gm. Swarzędz)
  • Burdajewicz Piotr (gm. Tarnowo Podgórne)
  • Dolata Agnieszka (gm. Swarzędz)
  • Durski Jacek (gm. Pobiedziska)
  • Głowacka Grażyna (gm. Suchy Las)
  • Grabkowski Jan (gm. Czerwonak) - Przewodniczący PO w Powiecie Poznańskim
  • Jankowski Zbigniew (gm. Luboń)
  • Laskowski Andrzej (gm. Puszczykowo)
  • Lewandowska Katarzyna (gm. Stęszew)
  • Łubiński Tomasz (gm. Buk)
  • Palka Mariusz (gm. Murowana Goślina)
  • Przybylski Leszek (gm. Kostrzyn)
  • Semba Krystyna (gm. Tarnowo Podgórne)
  • Waligóra Seweryn (gm. Kórnik)
  • Wieloch Mirosław (gm. Komorniki)

 • KW Niezależni dla Powiatu (5 mandatów)
  • Halber Małgorzata (okr.wyb.nr 7)
  • Kiejnich Przemysław (okr.wyb.nr 3)
  • Lesińska Ewa (okr.wyb.nr 7)
  • Lis Marek (gm. Swarzędz)
  • Sobiło Andrzej (okr.wyb.nr 5)
 • KW PiS (3 mandaty)
  • Korcz Jolanta (okr.wyb.nr 5)
  • Mikołajczak Zdzisław (okr.wyb.nr 6)
  • Pomin Ryszard (okr.wyb.nr 2)
 • KW PSL (3 mandaty)
  • Kałuziński Jan (okr.wyb.nr 6)
  • Nowaczyk Leszek (okr.wyb.nr 1)
  • Robaszyński Krzysztof (okr.wyb.nr 1)
 • KW SLD (1 mandat)
  • Dobrowolski Jarosław (okr.wyb.nr 2)
Radni IV kadencji Rady Powiatu w Poznaniu po złożeniu uroczystego ślubowania, doceniając pracę dotychczasowego starosty poznańskiego - Jana Grabkowskiego - ponownie wybrali go na ten urząd.

Oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej w Powiecie Poznańskim

2010-11-21 Wyniki wyborów samorządowych w Swarzędzu

Oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej - okręg nr 4 (gmina Swarzędz):

2010-11-16 Wizyta w Pałacu Prezydenckim

Zostałam zaproszona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z Małżonką z inicjatywy i we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszeniem Kongres Kobiet, Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, na spotkanie KOBIETY W SAMORZĄDZIE - z udziałem Pań kandydujących w tegorocznych wyborach samorządowych

2010-11-04 Zajęcia edukacyjne - Fryderyk Chopin w Domu Dziecka w Kobylnicy

Kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach obchodów Roku Chopinowskiego.

2010-11-05 Wielkopolska Konwencja Wyborcza PO

W Poznaniu, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, Platforma Obywatelska zaprezentowała liderów list do Sejmiku oraz kandydatów na prezydentów miast w wyborach do samorządu terytorialnego w Wielkopolsce, gdzie pod szyldem Platformy Obywatelskiej wystartuje w sumie ponad dwa i pół tysiąca kandydatów. Gościem konwencji był Marszałek Sejmu RP, Grzegorz Schetyna.

Ciekawostki wyborcze - Pięciu Tusków chce być radnymi

Portal Samorządowy Wyborcy przy urnach mogą się bardzo zdziwić i wybrać na radnego Karola Wojtyłę. Wszystko przez to, że coraz częściej wśród kandydatów są znane nazwiska mniej znanych osób.
Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w kraju zarejestrowano aż 75 kandydatów o nazwisku Kaczyński. Wśród nich jest dwóch Jarosławów Kaczyńskich i do tego obaj kandydują do Rady Miasta Warszawy. Jeden z nich jest liderem listy komitetu wyborców „Dosyć”, drugi otwiera listę kandydatów Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej – pisze „Dziennik Polski”.
Wśród zarejestrowanych kandydatów jest też 54 Komorowskich, ale żaden o imieniu Bronisław.
Wśród 22 kandydatów noszących nazwisko Ziobro, także nie ma Zbigniewa, podobnie jak w gronie pięciu Tusków – nie ma Donalda. Żaden z trzech kandydatów Palikotów nie nosi imienia Janusz.
Najbardziej popularne w tych wyborach nazwisko z pierwszych stron gazet to Pawlak. W kraju zarejestrowano 287 Pawlaków, w tym trzech Waldemarów. Jeden z nich rzeczywiście startuje z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu Obornickiego, ale za to drugi jest na liście SLD do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Do krakowskiej rady z listy komitetu Jacka Majchrowskiego kandyduje Jerzy Stanisław Dziwisz. Barbara Dziwisz, bratanica kardynała Dziwisza po raz drugi startuje do sejmiku z okręgu podhalańskiego. Jarosław Gowin jest liderem listy Wspólnoty Samorządowej Powiatu Żywieckiego. Zbigniew Wodecki ubiega się o mandat radnego gminy Łaziska.
Na liście Prawicy Rzeczpospolitej do małopolskiego sejmiku jest Ryszard Popiełuszko. Do Rady Miasta Wadowice chce się dostać Cecylia Wojtyła, a Karol Wojtyła kandyduje do Rady Gminy Drzycim – podaje „Dziennik Polski”.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl - Przegląd prasy/Dziennik Polski 27-10-2010

Wybory samorządowe 2010 już wktótce

Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada 2010. Termin ten został ogłoszony w Rozporządzeniu PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010

ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW - to ustawa określająca zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zgłaszania kandydatów oraz warunki ważności tych wyborów.

Chciałabym przybliżyc najistotniejsze kwestie dotyczące wyborów powiatowych:

 • W celu przeprowadzenia wyborów powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Zasadniczo okręgiem wyborczym jest jedna gmina ale zdarza się też łączenie lub dzielenie gmin (szczegóły w ustawie).
 • W powiecie poznańskim jest 7 okręgów wyborczych do Radu Powiatu.
 • W okręgu wyborczym nr 4 (Gmina Swarzędz) są 4 mandaty do Rady Powiatu Poznańskiego.
 • Listy kandydatów na radnych zgłaszają zarejestrowane komitety wyborcze.
 • Każda zgłoszona lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców
 • Każdy komitet wyborczy może zgłosić do danego okręgu tylko jedną listę kandydatów
 • SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU:
  • W wyborach do rad powiatów wyborca głosuje tylko na określoną listę kandydatów, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
  • Jeżeli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z tej samej listy, głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy którego nazwisku znak "x" jest umieszczony w pierwszej kolejności.
  • Głos NIEWAŻNY: jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk jednego lub większej liczby kandydatów z różnych list lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list.
 • USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW
  • Liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym dzieli się kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między listy
  • każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych
  • Jeżeli kilka list uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb uszeregowanych w podany wyżej sposób, a list tych jest więcej niż mandatów do rozdzielenia, pierwszeństwo mają listy w kolejności ogólnej liczby oddanych na nie głosów. Gdyby na dwie lub więcej list oddano równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba obwodów głosowania, w których na daną listę oddano większą liczbę głosów. Jeżeli i te liczby byłyby równe, wówczas o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję. Tryb przeprowadzenia losowania określa Państwowa Komisja Wyborcza.
  • Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby głosów w ramach listy. Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwóch lub więcej kandydatów z danej listy, o wyborze rozstrzyga kolejność umieszczenia nazwisk kandydatów na liście.

Osobom chcącym dowiedzieć się więcej na temat interpretacji przepisów związanych z wyborami samorządowymi polecam Porady ekspertów

Aktualizacja: 2011